I takt med att Knivsta växer ökar också trafiken, vilket gör att gatunätet regelbundet behöver ses över. Just nu ser Knivsta kommuns byggenhet över Gredelbyleden på flera ställen och har börjat planera för ytterligare en rondell.

– Det vi kommer göra till hösten är att påbörja projekteringen för en cirkulationsplats på Gredelbyleden vid utfarten Kölängsvägen, säger Kristofer Kvarnström, gatuchef på Knivsta kommun.

Det innebär att man kommer börja med mätningar och ta fram ritningar. Syftet är att göra utfarten mer trafiksäker. Enligt Kristofer Kvarnström kan det vara svårt att sig ut från Kölängsvägen. Själva byggandet av rondellen kan komma igång tidigast 2018.

– Så länge man inte börjat bygga kan vad som helst hända men planen är att det ska bli en cirkulationsplats där, säger Kristofer Kvarnström.

Längre söderut längs Gredelbyleden, vid utfarterna Gredelbyvägen och Högåsvägen, har man tagit fram en idéskiss på ytterligare en rondell. Än så länge är det bara ett förslag bland många andra, det är ännu inte bestämt om det kommer bli en ombyggnation där.

– Det har funnits planer på en cirkulationsplats där, men det är bara en idéskiss som inte är fastslagen och som vi utreder. Det finns även andra idéer för den platsen och det pågår vissa studier över framtida trafikflöde och trafiksituation, säger Kristofer Kvarnström.