Förutom bygget av gång- och cykelvägen gör även Trafikverket satsningar på trafiksäkerheten i Vassunda. Bo Olsson är Trafikverkets delprojektledare.

– Satsningarna består även i att vi tillgänglighetsanpassar en busshållplats och gör ett nytt övergångsställe i Vassunda, säger Bo Olsson.

Avsaknaden av en gång- och cykelväg längs den smala väg 1046, där många tunga transporter sker, har länge diskuterats. 2011 gjorde Trafikverket en förstudie och 2015 genomfördes ett samråd.

Bland annat har det betonats att skolbarn, som går på Ängbyskolan, och som bor längs den aktuella vägen har en besvärlig situation. Vassunda IF har tidigare lyft fram betydelsen av en gång- och cykelväg för ungdomars möjlighet att lättare ta sig fram och tillbaka från Vassunda.

Gång- och cykelvägen blir cirka tre kilometer lång och byggs på södra sidan av väg 1046.

Innebär bygget av gång- och cykelvägen några tekniska problem?

– Det enda är att den går vid sidan om Tomtasjön där det är dålig bäraktighet. Men det har vi en lösning på, säger Bo Olsson.