– Det är en del av vår satsning på ökad trygghet för länsborna. Att tillgängligheten till ambulanssjukvård även i norra och södra länsdelen ökar är väldigt positivt, säger Vivanne Macdisi (S), sjukhusstyrelsens ordförande.

Det är med hjälp av de så kallade demografipengarna som satsningen på ambulanser kan göras. Det är en pott som Region Uppsala avsätter i den årliga budgeten för att kunna kompensera olika områden för demografiska skillnader, åldersstruktur eller befolkningstillväxt till exempel.

Den totala demografipotten i 2018 års budget är 75 miljoner kronor, av den har sjukhusstyrelsen fått 57 miljoner, och Akademiska sjukhusets del är 48 miljoner kronor. Det är ur den senare potten som Akademiskas ledning i dialog med politikerna bestämt att göra satsningen på dygnet runt-ambulanser i Tierp och Knivsta.

Men att pengar finns i budgeten innebär inte att dygnet runt-ambulanserna kommer att finnas på plats från nyår.

– Med fler ambulanser i drift kan insatstiderna kortas avsevärt, och det innebär ökad trygghet och att akut sjuka kan få vård snabbare. Vår ambition är att komma igång så fort vi rekryterat och skolat in rätt personal. Sannolikt blir det i september 2018, säger Per Andersson, verksamhetschef för ambulanssjukvården.

Nu har Knivsta en ambulans i tjänst dagtid måndag till och med fredag. Ambulansen är placerad vid Knivsta brandstation. När kommunen får dygnet runt-ambulans kommer den att vara i drift alla veckans dagar, och skiftbyten kommer att ske i Uppsala.

I Tierp finns tre ambulanser varav två är i drift dygnet runt och en är en så kallad dagambulans i drift veckans alla dagar. När utökningen av verksamheten är på plats kommer även dagambulansen att vara i drift dygnet runt. Ambulanserna i Tierp är stationerade tillsammans med kommunens räddningstjänst. En ny station för räddningstjänst och ambulanser ska byggas och beräknas vara klar första kvartalet 2019.

För att klara dygnet runt-verksamheten behöver åtta sjuksköterskor rekryteras till Knivstaambulansen och fem till Tierps ambulanser.

Målet för regionens ambulansverksamhet är att 70 procent av länets befolkning ska kunna nås av ambulans inom tio minuter, och 95 procent inom 20 minuter. I dag finns ambulanser på åtta platser i länet, vid Akademiska sjukhuset, i Huddunge/Heby, Enköping, Bålsta, Knivsta, Tierp, Skutskär och Östhammar.