Omkring 500 förskolebarn fanns på plats i centrala Knivsta under Förskolans dag. Under läsåret har förskolorna i kommunen arbetat med bland annat värdegrund, kreativitet och demokratibegrepp och utformat stolar med olika teman. De fanns att provsitta under stolsvandringen, som bland annat gick förbi kommunhuset där utbildningsnämndens ordförande Björn-Owe Björk tagit plats i politikerstolen där det bland annat fanns en förslagslåda där barnen kunde lämna förslag om saker de vill förändra i Knivsta.