Bakgrunden till förslaget är att Trafikverket nyligen bjöd in föreningar och privatpersoner i Knivsta att delta i ett samråd om en förstudie för cykel- och gångvägar i kommunen. En av cykelvägarna föreslås utefter väg 1045 mellan Knivsta tätort och Björksta.

Knivsta hembygdsgille välkomnar att det planeras fler cykelvägar i kommunen, men påminner Trafikverket om att marken kring Kvarngården och landsvägen 1045 är lagskyddad kulturmiljö. 
– Vi föreslår i stället att en utredning om en ny bilväg utmed järnvägens östra banvall, söder om Knivsta kyrka och vidare mot Odensala. En helhetslösning behövs för både biltrafik och cykeltrafik, säger Ulla Hübinette, Knivsta hembygdsgille.

Hon bor själv efter Björkstavägen och har de senaste åren sett hur den tyngre trafiken och pendlartrafiken ökat på den smala, krokiga vägen. Att dra en förbifart runt Björksta och Knivsta, skulle även kunna lösa trafikproblem inne i Knivsta enligt henne.
– Just nu planeras en bilbro över järnvägen i Knivsta och järnvägen ska byggas ut till fyra spår. Om bron över järnvägen placeras längre söderut skulle trafiken från det här hållet slippa köra in i Knivsta och förbi flera skolor, säger Ulla Hübinette.

Samtidigt skulle Trafikverket slippa ge sig in i det känsliga området kring Kvarngården och följdeffekten bli att nuvarande vägen förbi Kvarngården skulle gå att cykla och gå på, utan fara för livet. 
”Det ligger i hembygdsföreningens intresse att finna ett koncept som helt befriar Kvarngårdsmiljön från fler och återkommande vägplaneringsingrepp i framtiden” står det i föreningens yttrande till Trafikverket.