Det är inte diagnoser som krävs för att välkomnas till Stegen, det är behov av stöd och hjälp på vägen ut i samhälle och arbetsliv.

Stegens aktivitetshandledare och yrkessamordnare finns på plats fem dagar i veckan, och där finns möjlighet till samvaro men också promenader med eller utan sällskap av den mycket uppskattade terapihunden Doris.

– Mötesplatsen är öppen för alla över 18 år. Samma åldersgräns gäller arbetsrehabiliteringen där den som så önskar kan blir inskriven. Vår uppgift är att vara en plattform för de inskrivna när de steg för steg tar sig in i, eller tillbaka till, arbetslivet via praktik eller arbete där vi finns med som stöd, säger arbetshandledaren Caroline Trygg.

Artikelbild

| Anslagstavlan med veckans aktiviteter.

Stegen startade i oktober 2014, och verksamheten har varit så framgångsrik att man nu i projektform kommer att göra en satsning också på ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 24 år.

Caroline Trygg och hennes kollegor är noga med att framhålla att psykisk ohälsa kan drabba alla kategorier av människor, man eller kvinna, yngre eller äldre med kort eller lång utbildning, i olika grad och av olika anledningar.

– Vi är första steget till att bryta isolering och gå vidare till arbete eller studier. Hur mycket kontakt de som kommer till oss behöver och vill ha bestämmer de själva. Vi är deras skyddsnät, säger Eva Manlig, yrkessamordnare på Stegen.

Stegen har kontakt med många arbetsgivare och erfarenheterna är positiva. I år har tolv av arbetsrehabiliteringens deltagare gått från att vara beroende av försörjningsstöd till egen försörjning, ett kvitto på att Stegen och samarbetet med företag och arbetsgivare fungerar bra.