Under de senaste tio åren har det anmälts i snitt fyra våldtäkter eller våldtäktsförsök per år i Knivsta kommun, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). Under 2016 var samma siffra 13 anmälningar.

I siffran ingår både anmälningar om försök till våldtäkt och fullbordade våldtäkter, men det är anmälningarna gällande fullbordade våldtäkter som har ökat. Elva stycken anmäldes i fjol, varav fem utomhus och sex inomhus.

– Tittar man på de olika anmälningarna har vi två olika fall av överfall som rubricerats som våldtäkt eller våldtäktsförsök. Majoriteten av det totala antalet fall rör våldtäkter där personerna ska ha känt varandra, säger Örjan Brodin, kommunpolis i Knivsta.

Finns det något som kopplar samman de misstänkta överfallsvåldtäkterna?

– Inget mer än att de inträffat på natten, utomhus och i Knivsta. Men det finns inga likheter gällande signalement på gärningsperson, säger Örjan Brodin.

UNT har gått igenom samtliga anmälningar från 2016 och de flesta av målsägandena är under 18 år. Två av anmälningarna har lett till fängelsedomar och i ett fall har ärendet lämnats över till socialtjänsten då den misstänkte varit under 15 år. I majoriteten av fallen har förundersökningarna dock lagts ner, antingen för att polisen inte hittat någon gärningsman, att det inte finns någon misstänkt, att gärningen inte gått att bevisa eller att den målsägande inte velat medverka i utredningen.

– Tyvärr har vi inte lyckats komma vidare i de fallen. I vissa fall har vi inte fått något signalement eller så pass mycket information för att ringa in någon gärningsperson, då är det svårt, säger Örjan Brodin.

Siffran med 13 anmälda våldtäkter eller våldtäktsförsök är förhållandevis låg jämfört med övriga kommuner i Uppsala län. Men tittar man på antalet anmälda våldtäkter utslaget på antalet invånare var Knivsta i fjol den kommun med högst antal anmälningar. Mellan 2015 och 2016 stod Knivsta också för den största ökningen i länet, sett till antalet anmälningar per invånare. Knivsta har i flera år varit en av de kommuner med minst antal anmälda våldtäkter och Örjan Brodin har svårt att se några konkreta anledningar till varför siffrorna förändrats.

– Det är jättesvårt att säga, vi vet heller inte exakt hur det ser ut med mörkertal eller anmälningsbenägenhet och vissa av anmälningarna från i fjol gäller händelser som inträffat flera år tidigare. Men majoriteten av fallen handlar alltså inte om överfallsvåldtäkter utan om misstänkta våldtäkter inom relationer eller där personerna känner varandra, men det är många fall och det är fruktansvärt, säger Örjan Brodin.