Einar Olsson har många järn i elden. Förutom jakten och fångsten är han nyvald ordförande i Sigtuna fiskevårdsförening, en post som han från och till haft i många år.

Förr om åren hade han minkfällor på många platser runt om i Sigtuna kommun och även i utkanten av Knivsta. Idag bedriver han sin fångstverksamhet i Rosersberg och runt föräldrahemmet i Järvsö.

– Jag har specialiserat mig på minkfångst. Minken är ett rovdjur som är utsläppt och inte hör hemma i den svenska naturen. Minken äter allt från kräftor till fåglar och mindre däggdjur. Den kan även ta harar. När den tar änder så simmar den underifrån och drar ner anden under ytan, säger han.

Artikelbild

| De fällor som Einar Olsson avnänder är av typen Ihjäl, en slagfälla som är godkänd av Naturvårdsverket och som dödar minken omedelbart.

Det hela började med att änderna i kommunen försvann.

– Dåvarande parkchefen var bekymrad över att minken dödade alla gräsänder i dammen vid bussgaraget. Det var innan dammarna i Märsta centrum anlades. Han frågade om inte jag kunde hjälpa till och fånga mink. Det var 1987 och genom minkfångsten blev jag senare kommunjägare, säger Einar Olsson och tar ut en av de välanvända fällorna ur bakluckan på sin bil.

Fällorna, som är godkända av Naturvårdsverket, är en modell som dödar minken omedelbart.

Det finns idag inte någon nämnvärd efterfrågan på skinn från vilda minkar även om det finns entusiaster som bereder dem själva.

Artikelbild

| För många fågelarter är minken ett hot.

Genom att hålla minkstammen nere så gynnas även hotade arter, som till exempel fåglarna storspov och kornknarr, som häckar på marken och vars ägg är ett lätt byte för minken.

För Einar har minkfångsten även ett annat syfte.

Artikelbild

| Minken är en predator som inte är ursprunglig i Sverige. Genom att hålla nere minkstammen gynnas inte enbart småviltet utan även hotade fågelarter som häckar på marken och som är ett lätt byte för minken.

– De minkar jag fångar får SVA i Uppsala. De undersöker halterna av pcb och andra gifter. I de senaste tio minkarna jag levererade låg halterna på mellan 20 000 och 24 000 nanogram. Riktvärdet ligger på 100. Det är hemskt så det blivit med vår natur och miljö, säger han.

De höga värdena beror på att den intilliggande Oxundasjön, där kommunen varnar för att äta fisken, och där landets högsta halter av pcb har uppmätts. Giftet sprids via en å vidare ut i Mälaren, vilket Sigtunabygden skrivit om tidigare. Pcb lagras i de så kallade predatorer som minken, djur som är högst upp i näringskedjan.

Artikelbild

| En mink har gått i fällan. Konstruktionen på slagfällan gör att minken död omedlbart utan att lida.

Einar Olsson har genom åren fångat ett stort antal minkar. Exakt hur många vill han inte nämna i tidningen men det rör sig om ett tresiffrigt antal.

– Ett år hade tidningen Svenska Jakt en minktävling. Då kom jag på andra plats, säger han.

Artikelbild

| Färsk småfisk är ett effektivt bete att lägga i minkfällan.

Einar Olsson konstaterar att det idag är ganska få jägare som intresserar sig för fällfångst av mink.

Har du något tips för jägare som vill börja fånga mink?

– Jag använder ofta färsk mört och abborre i fällorna. Minken är kräsen och därför är det viktigt att man byter ut till färsk fisk efter några dagar, särskilt när det är varmt. För övrigt är det viktigt att fällan placeras i strandkanten eller andra miljöer där minken rör sig. Ibland när det är ont om mat händer det att minken jagar uppe i skogen, säger Einar Olsson.

Med åren har fångstresultatet minskat för Einar. Idag är det ganska sällan det sitter en mink i någon av hans fällor.

– I början var det inga problem. Idag är det inte lika lätt. Om det beror på att minkarna ha minskat eller lärt sig att undvika fällorna vet jag inte. Men det finns mink. Senast häromdagen såg jag i snön att minken hade gått förbi en av mina fällor och fortsatt ut på Sigtunafjärdens is, säger Einar Olsson.