Fastighets- och servicenämnden har beslutat att ett förfrågningsunderlag ska upprättas för förhyrning av en lokal på omkring 2000 kvadratmeter och med en kontraktstid på 20 år.

Vårdcentralens nuvarande lokaler hyrs av Knivsta kommun i ett område som i kommunens långsiktiga planer ska användas för bostäder.

– De nuvarande lokalerna är slitna och behöver renoveras. I valet mellan en dyr renovering av lokaler som ändå måste lämnas eller upphandling av nya lokaler är det bättre att satsa på nya lokaler, säger Malena Ranch (MP) ordförande i vårdstyrelsen.

Enligt Thomas Thunblom, förvaltningsdirektör för fastighet och service, kan upphandlingen också omfatta ännu ej uppförda byggnader.