Det var under länsstyrelsens uppföljande djurskyddskontroll av gården den 7 december förra året som man fann missförhållanden i djurskötsel och skötsel av gården.

Bland annat ska bonden ha hållit unga kvigor tillsammans med könsmogna tjurar, vilket ökat risken för en för tidig dräktighet. Vid kontrollen upptäcktes också smutsiga ät- och liggplatser, trasig inredning och för dåligt sträckta stängsel, samt ett allt för stort antal katter och hundar. Nu åläggs bonden att vidta åtgärder för den upptäckta misskötseln.