• måndag 24 april 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Finns inga hemligheter att plocka fram High & Low High & Low
Vädersponsor:

Knivstabonde måste betala vite

En bonde i Knivsta anklagas för misskötsel av sina nötkreatur och måste nu betala vite.

Det var under länsstyrelsens uppföljande djurskyddskontroll av gården den 7 december förra året som man fann missförhållanden i djurskötsel och skötsel av gården.

Bland annat ska bonden ha hållit unga kvigor tillsammans med könsmogna tjurar, vilket ökat risken för en för tidig dräktighet. Vid kontrollen upptäcktes också smutsiga ät- och liggplatser, trasig inredning och för dåligt sträckta stängsel, samt ett allt för stort antal katter och hundar. Nu åläggs bonden att vidta åtgärder för den upptäckta misskötseln.

 
 

Knivsta