Guldäpplet delas årligen ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Det utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Maria Franzén, som även förra året var nominerad till Guldäpplet, arbetar både med programmering och datalogiskt tänkande i bildämnet. Enligt pressmeddelandet förnyar och utvecklar hon vad bildundervisning är och hur det kan dokumenteras och synliggöras med hjälp av digitala och webb-baserade verktyg.

I juryn finns företrädare för samtliga partners, de två senaste årens Guldäpplepristagare samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.