Ljudliga stridsflyg kommer att höras och militärfordon kommer att färdas på vägarna i länet. Försvarsmakten märks med den största övningen på över 20 år.

Under tre veckor i september med början den 11 september övar fler än 19 000 personer inom militären i hela Sverige. Men mest synlig är övningen i Mälardalen, Stockholm, Göteborg och Gotland.

Den 18 till den 27 september kan invånare komma att märka av en ökad verksamhet i luften. Både helikopter och stridsflyg utgår från Ärna flygplats och tidvis sker det dygnet runt. Under torsdag och fredag den 21–22 september kommer många förband att omgrupperas från Enköpingsområdet mot Uppsala och området norr om Stockholm, vilket innebär en större belastning på vägarna i dessa områden – E18, RV55, väg 255, 263 och 269.

Övningen som heter Aurora 17 görs, enligt Försvarsmakten, för att bygga ett starkare försvar och öka den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Målet med övningen är att träna förband från Försvarsmaktens alla delar i större sammansatta styrkor att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Att övningen genomförs just nu beror på riksdagsbeslutet om att stärka Försvarsmakten och på världsläget, enligt Jesper Tengroth, pressekreterare på Försvarsmakten.

– I det senaste försvarsbeslutet som riksdagen fattat ska Försvarsmakten öka sin operativa förmåga. Det beror även på de händelser som skett i vårt närområde, vi ser en förändrad bild till exempel genom det som hänt på Krim, säger han.

 

Knivstaborna kommer att märka övningen bland annat genom att många miltärfordon kommer att färdas genom Uppsala län. Det kommer att krävas transporter av personal och materiel som stridsfordon. Tranporterna kommer att ske både med flyg, fartyg, på landsväg och på järnväg. Ljudet från stridsfordon och från stridsflyg kan göra att kanske framförallt barn känner obehag. Jesper Tengroth tycker man ska ta sig tid att prata med sina barn och förklara för att upplevelsen ska bli mindre dramatiskt. Han tycker också att man ska ta chansen att prata med soldater som är ute på övning, om de inte är fullt upptagna.

– Man kan jämföra det med brandkåren. För att de ska kunna släcka bränder på ett bra sätt måste de öva. Men ingen brandman håller tummarna för att det ska börja brinna. Vi i Försvarsmakten vill ju absolut inte att Sverige ska utsättas för ett angrepp men om det händer måste vi kunna försvara oss och då måste vi öva, säger Jesper Tengroth.

 Även 1500 personer från internationella förband från bland annat Danmark, Frankrike och USA deltar i övningen.

För att uppdatera sig om trafikläget uppmanar myndigheten allmänheten att vara uppmärksam på skyltar och anvisningar samt att följa trafikinformationen via radio.