UNT har tidigare rapporterat om flera Knivstabor som uppmärksammat en växande försäljning av droger i kommunen. Flera vittnar om drogförsäljning på öppna platser i centrala Knivsta och fler nattvandrare har efterfrågats för att stävja den påstådda utvecklingen.

– Det är allvarligt. Vi har också den känslan av att det ökar, säger Göran Nilsson (M), ordförande i socialnämnden.

Han kan dock inte svara på vad känslan grundar sig i och påpekar att när det gäller drogförsäljning är det framför allt en polisiär fråga att stävja utvecklingen.

– Vår uppgift handlar främst om att se till att användningen minskar generellt och ta hand om de som drabbats av drogproblematik. Där har vi gjort ansträngningar, men det måste till fler polisiära insatser, säger Göran Nilsson.

Han efterfrågar ökade insatser från polisen men säger samtidigt att han har förståelse för myndighetens begränsade resurser och att beviskravet när det gäller narkotikabrott är relativt högt.

Polisen i Knivsta kan heller inte ge någon exakt bild av om drogförsäljningen ökar eller inte.

– Vi har ingen exakt uppfattning i frågan. Går man på rykten har försäljningen av narkotika ökat, men vi kan inte bekräfta dem. Vi har inget som tyder på att uppgifterna stämmer, men samtidigt har vi inte jobbat aktivt med frågan, säger Örjan Brodin, kommunpolis i Knivsta.

Varför har ni inte gjort det?

– Det finns en resursproblematik inom polisen. Om vi hade haft möjlighet att arbeta mer aktivt med förebyggande arbete och med spaning och tillslag hade vi haft bättre koll. Generellt kan man säga att droger har alltid funnits i Knivsta, precis som på andra ställen, säger Örjan Brodin.

Sett till antalet anmälda narkotikabrott i Knivsta kommun är det inte möjligt att se någon större förändring de senaste tio åren. Antalet anmälda brott, både gällande innehav och överlåtelse av narkotika, har legat i princip konstant, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under den senaste femårsperioden, 2012–2016, anmäldes 632 narkotikabrott i Knivsta kommun. Samma siffra för perioden 2007–2011 var 614 stycken narkotikabrott.