– Knivstabostäder verkar ha spårat ur. De verkar ha glömt det allmännyttiga syftet helt, säger Georg Hardt på Hyresgästföreningen i Uppsala län.

Just nu pågår hyresförhandlingar mellan det kommunala bostadsbolaget och den lokala hyresgästföreningen. Trots att hyrorna inte är ovanligt låga här så har bolagets förhandlare föreslagit en höjning på sammanlagt 14 procent de närmaste tre åren. Första året för de nya hyrorna, det vill säga 2012, vill bolaget ha en höjning på 6,9 procent, för att höjningen inte ska bli för plötslig. Men hyresgästföreningens representanter är ändå chockade.
– Om deras bud går igenom innebär det närmare 800 kronor mer i månaden för en trerumslägenhet. Det är upprörande att många som redan har svag ekonomi kan komma att drabbas så här hårt, säger Georg Hardt.

Enligt honom går Knivstabostäders tolkning av lagen emot bolagets egen branschorganisation Sabos (Sveriges allmännyttigas bostadsföretags) tolkning.
– De har gjort en tolkning som är väldigt annorlunda mot både Sabos tolkning och den praxis som finns i dag, säger Georg Hardt.

Knivstabostäders tillfällige vd, Stefan Lundström, försvarar taktiken:
– Vi vill ha en dialog kring hur den nya lagen ska tolkas. När Sabo tidigare tolkade lagen visste de inte att den tolkningen senare skulle bli företagsekonomiskt omöjlig, säger Stefan Lundström.
Knivstabostäders förhandlare anser att den nya allbolagslagen ska tolkas som att allmännyttan måste drivas efter affärsmässiga principer och att relationen med kommunen måste vara affärsmässig. Inget förtäckt stöd i form av till exempel gratis borgensåtagande får finnas och bolaget måste generera en affärsmässig avkastning.

Ganska precis hälften av den begärda hyresökningen på 6,90 procent har sin grund i det avkastningskrav som Knivstabostäder räknat fram, den andra hälften har sin grund i kostnadsökningar, enligt Knivstabostäder.
– Vi har lämnat vårt yrkande till hyresgästföreningen för synpunkter, säger Stefan Lundström, som samtidigt hoppas att bolaget på något sätt ska komma överens med Hyresgästföreningen.
– Vi är lika måna om att våra hyresgäster ska få en rimlig hyra som att följa lagens intention. Affärsmässighet innebär också att vi på ett bra sätt ska komma överens med hyresgästföreningen, säger Stefan Lundström.

Om parterna inte kommer överens får jurister pröva saken.