Det visade sig att ett brandlarm i villan verkligen hade utlösts. Larmet var kopplat till ett bevakningsföretag som tyckte sig se rök och eventuellt öppna lågor i bilderna från en övervakningskamera.

- Vi behövde aldrig åka på larmet eftersom vi fick tag i husägaren som kunde meddela att röken i själva verket var vattenånga, berättar Lars Lindberg vid Storstockholms räddningscentral.

De öppna lågorna visade sig vara en synvilla.