Kommuner kan ansöka i efterhand om ersättning från Migrationsverket för utgifter i samband med flyktingmottagande. Återsökning av statliga medel är det formella namnet på proceduren.

Enligt den rapport om rutiner kring, och kunskap om, återsökning som redovisas för socialnämnden i Knivsta på torsdag finns stora brister i kommunens hantering. Skrivna rutiner för hur ärenden ska bevakas saknas, liksom samordning mellan olika verksamheter. Personal som hanterar återsökningar har ingen eller få utbildningstillfällen vilket ytterligare försvårar deras arbete.

Enligt rapporten väntar man i kommunen fortfarande på beslut från Migrationsverket om återsökning av sammanlagt nio miljoner kronor för 2015 och 2016. I rapporten påpekas att med större kunnande hos personalen skulle socialnämndens prognosarbete bli mera träffsäkert, och risken för att missa intäkter från återsökning skulle minska.