LÄS MER: Polisens heta spår - bil med släp

Magnus Malmström, miljöinspektör i Knivsta kommun, var på plats under måndagen och gjorde bedömningen att det finns risk för att oljan kan spridas till en enskild dricksvattentäkt som ligger nära utsläppsområdet. Sanering bedömdes därför behöva startas omgående. Marken där oljan dumpats ägs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och det var också SLU:s fastighetsförvaltning som satte i gång saneringen redan på måndagen med hjälp av grävmaskin och lastbil.

– Det händer att utsläpp sker men det är oftast av oaktsamhet. I det här fallet är det en ren dumpning av stora mängder olja, och dessutom på ett väldigt olämpligt ställe i ett vattenförande dike nära dricksvattentäkt, nära skyddsområde för ett naturområde och nära Mälaren, säger Magnus Malmström.

Han har gjort en anmälan om misstänkt miljöbrott, och ett föreläggande för markägaren med instruktioner om provtagning av mark och vatten i området. Prover ska tas omgående för att få referensvärden och längre fram för att kolla om och hur oljeutsläppet spridit sig.

Hur stor mängd olja som dumpats i diket är oklart. En första bedömning som Michael Gustafson vid Uppsalapolisen gjort är att det potentiellt rör sig om så mycket som 1000 liter bilolja. Att det är fråga om flera hektoliter tycks i varje fall stå klart efter fynd av 14 stycken 25-liters dunkar som gjorts på platsen.

Den senaste veckan har ytterligare två utsläpp rapporterats i Knivsta kommun, ett i Edeby det andra i Haknäs. Det ena gällde hydraulolja, det andra diesel. Magnus Malmström betecknar utsläppen som olyckor, och sanering av olycksplatserna pågår. Den ena olyckan misstänks dock ha skett av oaktsamhet.