För Knivsta.nu är webbenkäter öppna för Knivstabor att berätta vad de tycker om olika aktuella frågor inget nytt. Den här gången gäller frågan fyrspårsavtalet och bindningen till att bygga 15 000 nya bostäder de närmaste 40 åren. Beslut om eventuellt godkännande av avtalet tas i fullmäktige på Luciadagen.

Enkäten öppnades måndagen 27 november, direkt efter kommunstyrelsens sammanträde där majoriteten sade ja till avtalet, och Lennart Lundberg (Knivsta.nu) inte deltog i beslutet.

– Utbyggnaden är väldigt stor och snabb sett till kommunens storlek i dag. Men enkäten lade vi ut för att få veta vad Knivstabor tycker. Den kommer att vara öppen åtminstone till måndag, så att vi i partiet får tid att gå igenom och analysera svaren, säger Lennart Lundberg.

Artikelbild

| Lennart Lundberg (Knivsta.nu).

På fredagen hade omkring 270 personer svarat, och enligt Lundberg var en klar majoritet av dem positiva till utbyggnad med fyra spår. Men ungefär hälften av de svarande motsatte sig utbyggnadstakten.

För Socialdemokraterna som röstade ja i kommunstyrelsen till fyrspårsavtalet, är avtalet inte det som kommer att vara den första frågan som ställs för kommuninvånarna att ta ställning till när den nya webbaserade Knivstapanelen öppnar lördagen 2 december:

– Det är en stor fråga som vi föredrar att diskutera i direkta möten med människor. Vi står ju framför Willys varannan lördag och har också andra offentliga möten. Med Knivstapanelen vill vi ge alla kommuninvånare möjlighet att tala om vad de tycker om nära, konkreta frågor. En stadspark i centrum? Nya linjedragningen och nya hållplatser för buss 102? Behövs det nya tjänster i skolan?, ger Peter Evansson (S), oppositionsråd i Knivsta, som exempel.

Till Knivstapanelen är det S-politikerna som väljer vilka frågor som ställs, men svar vill de ha från alla Knivstabor, i centralorten och på landsbygden och oavsett om de är partisympatisörer eller inte:

– Aktiva socialdemokrater träffas och pratar ändå, vi får veta vad de tycker. Knivstapanelen är till för att ge alla chansen att ge sin syn på Knivsta, och då också möjlighet att påverka politiken, säger Peter Evansson.

Knivstapanelen har egen webbadress, knivstapanelen.se och öppnas lördagen 2 december. Knivsta.nus enkät når man via partiets hemsida, knivsta.nu, som slussar vidare till det företag som genomför enkäten.