Utbildningsnämnden tog vitesbeslutet under torsdagen.

– Enligt skollagen ska förskolorna kunna ta emot alla barn, men ledningen för den här förskolan anser inte att de har plats, trots att kommunen gjort en tillsyn som visar att de kan ta emot det här barnet, säger Caroline Hoffstedt (S) ordförande i utbildningsnämnden.

Det är andra gången kommunen kräver att förvaltningsrätten ska döma ut ett vite på 100 000 kronor mot förskolan. Det första vitet överklagades av föreningen FSO Fria förskolor i Stockholm som företräder skolan. I samband med överklagandet så ville FSO att kommunens krav på att ta emot barnet skulle vänta tills tvisten avgjorts. Det sade dock förvaltningsrätten nej till.

– Trots det vägrar förskolan ta in barnet. Då anser vi att vi måste agera hårdare. Därför ansöker vi ännu en gång om vitesföreläggande. Att rätten säger nej till att vänta tills tvisten är klar är en signal om att vi agerar rätt, säger Caroline Hoffstedt.

FSO anser att kommunen bryter mot skollagens åttonde paragraf som säger att förskolan ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen erbjuds en god miljö. En anmälan har också gjorts till Skolinspektionen om det.

– Den här förskolan har inte möjlighet att ta emot ett barn till. Den hade tidigare 25 platser. Nu har man tre barn som behöver extra stöd. Att ta emot ytterligare ett barn oavsett om barnet har ett stödbehov kommer inte att gå. Skolans ledning har gjort bedömningen att man bara kan ha 24 barn i gruppen för att det ska fungera, säger Mimmi von Troil vd vid FSO.

Enligt kommunen så meddelade förskolan i våras att de kunde ta emot 25 barn under hösten?

– Kanske kunde man det då. Men man valde sedan att hålla nere barngruppen. Det är en bedömningsfråga som måste göras vid varje enskilt tillfälle.

Caroline Hoffstedt hänvisar till skollagen som säger att förskolorna måste ta emot alla barn och anser att förskolan har kapacitet för det?

– Förskolan är öppen för alla. Men just nu klarar den inte ett barn till med stödbehov. Kommunen gör ju samma sak i sin verksamhet. Är barngruppen full och man gör bedömningen att man inte klarar fler så säger man nej, säger Mimmi von Troil.

Det är första gången som kommunen har gått in i en tvist som den här. Enligt FSO är frågan principiellt viktig.

– I normalfallet beslutar inte kommunen om att placera ett barn på det här viset utan det sker genom en dialog så det är viktigt att pröva hur en kommun kan agera, säger Mimmi von Troil.

Lär mer: Hot mot förskola efter facebookinlägg

Läs mer: Kommunen kräver svar från förskola

Läs mer: Kommunen: Ge barnet en förskoleplats