Sverige är drabbat av en torka av sällan tidigare skådat slag, något som lett till att foderpriserna höjts avsevärt. För lantbrukaren Anne Hane på Raste gård utanför Uppsala ledde de höga priserna till att hon blev tvungen att i ett inlägg på sociala medier gå ut med att hon skänkte bort sina grisar. Detta eftersom hennes gård är Kravcertifierad, vilket betyder att man måste använda sig av foder med denna märkning. Inlägget blev snabbt viralt och fick över 11 000 reaktioner på Facebook, något tidningen har rapporterat om tidigare i veckan.

Men nu går Krav ut med att de tillfälligt ändrar reglerna. Fram till juni 2019 kommer svenska Kravbönder även få köpa foder som inte har märkningen. Ett beslut Anne Hane är glad över, och som hon tror att hennes inlägg kan ha påverkat.

– Det här kommer absolut att hjälpa mig. Det kan ju vara så att mitt utspel var det som gjorde att diskussionen kom upp på deras bord. I och med det enorma genomslaget blev jag lite av torkans ansikte utåt, jag tror inte det var någon slump över att det här beslutet kom i går, säger hon.

Krav menar att beslutet var en nödvändighet i och med de rådande omständigheterna. De tilläger också att alla andra alternativ måste vara uttömda innan bönderna får tillstånd att kringgå reglerna.

– Alla kommer inte få göra det här. Jordbruksverket gör en noggrann bedömning om de drabbade bönderna ska få tillåtelse att köpa annat foder, och sedan följer vi på Krav deras beslut, Paula Quintana Fernandez, marknads- och regelutvecklare på Krav.