Konsumentpriserna stiger mer än på länge. Den underliggande inflationen, KPIF, rensad för ränteförändringar, steg i december till 1,9 procent, jämfört med 1,6 procent månaden före, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Decembersiffran är den högsta på sex år.

Förväntningen var att siffran skulle landa på 1,8-1,9 procent och Riksbankens mål är ett KPIF på 2,0 procent.

Man kan säga att Riksbankens räntepolitik har lyckats få upp inflationen, säger Peter Malmqvist, chefsanalytiker på Remium.

Stigande trend

Framför allt högre priser på drivmedel och el driver på utvecklingen. Malmqvists bedömning är att el- och oljepriserna har lämnat botten och inte kommer att sjunka mer. Han tror att inflationen fortsätter att stiga över inflationsmålet.

Om man tittar på inflationstrenden senaste året, kan man se en tydligt stigande trend. Det som förklarade en stor del av den extremt låga inflationen har att göra med de här engångseffekterna som nu verkar åt andra hållet, säger Malmqvist, och syftar på räntor och energipriserna.

Hans bedömning är att det finns ett tryck uppåt på det allmänna prisläget i Sverige som höjer inflationsförväntningarna.

Volatila bakgrundsfaktorer

Andra ekonomer, bland annat på storbankerna, ser inte samma utveckling och menar att energiprisuppgången är för osäker för att trenden ska kunna anses som ihållande.

Det är ju en lite bräcklig uppgång när det vilar på priser som är volatila. Vår prognos är att årstakten går ner lite de kommande månaderna, i januari till 1,5 procent för KPIF, säger Tor Borg, chefsekonom på statliga Swedbank.