Siffror som Nationella prostatacancerregistret har tagit fram på uppdrag av Dagens Medicin visar att mindre än hälften av sjukhusen levde upp till målsättningen förra året.

Det rekommenderade antalet operationer är dessutom lagd på en ganska måttlig nivå. Det är inte hållbart att vissa sjukhus opererar så få patienter, säger Pär Stattin, professor i urologi vid Uppsala universitet, till tidningen.

Nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer står bakom skrivningen om miniminivån. Gruppens ordförande Ove Andrén ser både för- och nackdelar med en mer koncentrerad verksamhet.

Självklart är det viktigt att operatörerna får tillräcklig träning. Men att lägga ner denna kirurgi på vissa sjukhus skulle leda till att många urologer inte vill jobba kvar. Frågan är om en eventuell vinst i operationskvalitet uppväger en sämre diagnostik och uppföljning som patienterna får om urologerna försvinner, säger han till Dagens Medicin.