Tyvärr kvarstår alla frågor, säger Mikael Oscarsson (KD), efter försvarsutskottets möte med Hultqvist statssekreterare Jan Salestrand, och syftar på varför information om händelserna och säkerhetshoten på Transportstyrelsen inte fördes vidare från departementet till statsministern.

Det hade dock inte gjort någon skillnad, enligt Salestrand som sade att han fick vetskap om händelserna den 25 februari förra året när justitiedepartementet tog kontakt.

Men det fanns inget brådrum, för när det här kom fram var Försvarsmakten redan i kontakt med Säpo, man vidtog redan åtgärder för att försöka skademinimera, så det var ingen akut situation ur den synpunkten, säger Salestrand.

Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, säger efter dagens extrainkallade KU-möte att utskottet siktar på att presentera sina slutsatser av granskningen av regeringen i juni nästa år.

Vi är eniga om att följa ordinarie tidtabell, säger Norlén.

Utfrågningar nästa år

KU skickar nu ut de första frågorna till regeringskansliet, men räknar enligt Andreas Norlén inte med att hålla utfrågningar med statsråd förrän till senvintern och våren. Då har också utskottet möjlighet att läsa in sig på regeringens egen utredning om hur det gick till när Transportstyrelsen, i samband med utläggning av IT-drift, begick lagbrott i hanteringen av känsliga uppgifter. Den ska ledas av Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, och vara klar senast den 31 januari nästa år.

Andreas Norlén säger att det först rör sig om att ta reda på när och hur regeringskansliet fick information om händelserna på Transportstyrelsen samt vilka åtgärder som då vidtogs.

Säpoutredning viktig

KU ska begära att få tal del av Säpos förundersökning i omaskat skick, det vill säga utan överstrykningar. Stora delar av förundersökningen blev offentliga i början av juli, men delar som Säpo ansåg vara känsliga var borttagna i de versioner som lämnats ut till medierna.

Vi tror att förundersökningen kan bli av stor betydelse för att kunna följa alla de här förloppen, säger KU:s vice ordförande Björn von Sydow (S).

Även försvarsutskottet möttes på torsdagen om IT-skandalen. Förutom Jan Salestrand deltog överbefälhavare Micael Bydén.

Vi fick inga svar på varför den här viktiga informationen, som var ett blinkande rödljus, inte togs upp på statssekreterarnivån och varför den inte fördes vidare till exempelvis Emma Lennartsson, som är Stefan Löfvens statssekreterare, säger KD:s Mikael Oscarsson.

Ingenting av det som framkom på utskottsmötet ändrar Oscarssons uppfattning om att väcka misstroendeförklaring mot försvarsministern.

Det var i slutet av juli som de fyra Allianspartiernas ledare meddelade att de tänker väcka misstroendeförklaring mot tre statsråd till följd av skandalen. Nu har infrastrukturminister Anna Johansson (S) och inrikesminister Anders Ygeman (S) fått lämna sina jobb – men hotet mot Hultqvist hänger kvar. Alliansen säger sig vara överens om att gå vidare när riksdagen öppnas igen.