Det är ju ett allvarligt läge i Malmö vad gäller gängkriminalitet och dödligt våld. Det är alldeles för många unga män som har dödats här, säger han på en pressträff i Malmö.

Men han tillägger att detta inte är specifikt för Malmö, utan samma utveckling finns på flera håll i landet. Han är annars regionchef i polisens Region Väst och har också god inblick i förhållandena i Stockholm.

Jag skulle vilja påstå att det finns mer likheter än skillnader, säger han.

Men det som utmärker både Region Syd och Region Väst är att det finns både storstadsproblematik och glesbygdsproblematik inom regionerna, vilket kan leda till prioriteringsproblem.

Tre månader

Friberg tillträdde i veckan och kommer att stanna under tre månader medan en ny ordinarie regionchef rekryteras. Region Syd omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.

Han hoppas kunna bidra genom att se på verksamheten med andra ögon, både vad gäller resursfördelning inom regionen och hur problemen med det grova våldet, gängkriminaliteten och det dödliga våldet ska tacklas.

Han utlovar nära samarbete med underlydande chefer, som ska få hjälp med prioriteringar, och de fackliga organisationerna, som han kommer att träffa varje vecka.

Utbrett missnöje

Inom Region Syd finns ett utbrett missnöje bland personalen efter den stora omorganisation som polisen genomgått. Klas Friberg säger att han fått en blandad bild av stämningen. Det finns både en stor trötthet, konstaterar han, och ett stort engagemang.

Det finns, som vanligt inom polisen, ett fortsatt stort engagemang. Man vill göra ett bra jobb och man är lojal mot uppdraget.