Jag kan inte säga exakt att vi inte har fått kontakt med pappan, men i dagsläget finns där inget ordnat mottagande, och därför kan inte heller beslutet verkställas, säger Fredrik Bengtsson, kommunikationsdirektör på Migrationsverket till TT.

Flickan, vars fall har uppmärksammats stort i medierna, hade fram till i dag på sig att lämna Sverige till Marocko sedan Migrationsöverdomstolen kommit fram till att hennes ansökan inte lever upp till kraven för att ett barn ska få stanna i Sverige.

Flickan saknar bland annat pass och identitetshandlingar, och mamman kan inte bevisa att hon har ensam vårdnad över flickan eller att flickans pappa i Marocko ger sitt medgivande till flytten, enligt Migrationsverket.

Det är precis som med svenska barn som behöver båda vårdnadshavarnas underskrift vid en ansökan om pass, det är för att ett barn inte ska kunna flytta utomlands utan den andres medgivande.

Migrationsverket kommer att fortsätta arbetet med att hitta ett ordnat mottagande för flickan i Marocko. Fredrik Bengtsson säger att beslutet kan ändras upp om kraven uppfylls.

Man har hela tiden under den här processen möjlighet att inkomma med identitetshandlingar, och om man kommer in med medgivandet från pappan har vi ett helt annat läge, säger Fredrik Bengtsson.