Det säger Daniel Brelin som är länsfiskekonsulent vid landsbygdsavdelningen på länsstyrelsen i Uppsala. Som UNT berättat har Östhammars fiskevårdsområdesförening och Fyrväpplingen sportfiske förra veckan satt ut ett antal gösyngel, eller ungar som de kallas när de är 4-5 centimeter långa. Men något tillstånd från länsstyrelsen har man inte sökt.

– Nej, det har de inte, säger Daniel Brelin.

Han säger att länsstyrelserna i landet ofta är ganska restriktiva med att bevilja tillstånd för gösutsättning numera.

– Dels kan det handla om smittskyddskriterier, dels kan länsstyrelsen göra bedömningen att fiskarten eller stammen inte är lämplig för vattnet. Det normala är om vi inom ramen för tjänsten får reda på något sådant här går det vidare till åtalsanmälan.

I det här fallet tror inte Daniel Brelin att utsättningen haft några större ekologiska konsekvenser. Han menar däremot att utsättningen skett helt i onödan.

– I Östhammar har det funnits ett fint och starkt gösbestånd, men sedan har det fiskats hårt med nät under våren, både av yrkesfiskare och fritidsfiskare. Det gör att det gösbestånd som finns i dag är väldigt svagt. Men så länge det finns en naturlig reproduktion är det mer eller mindre att kasta pengarna i sjön att sätta ut gös.

Daniel Brelin berättar att en göshona producerar 100 000 romkorn per kilo vikt.

– Låt oss säga att det bara fanns tio stycken trekiloshonor som leker i Östhammarsfjärden, då skulle de ändå producera tre miljoner romkorn. Och naturproducerade ungar har bättre överlevnadschanser. Att två av tio överlever till nästa år skulle jag säga gäller naturligt producerade yngel. Dödligheten är alltid högre på utsatt fisk.

Han refererar till en studie från SLU om hur utsättning av gös bidragit till den genetiska variationen, bland annat i Östhammarsfjärden.

– Det visade sig vara helt marginellt.

Göran Klementsson från Fyrväpplingen sportfiske AB – som satte ut fisken förra veckan – säger till UNT att det handlade om 7 000 gösungar från Dylta bruk, med ursprung i Hjälmaren, och han tror att det får viss effekt på beståndet. Att fiskeföreningen saknat tillstånd för utsättningen är inget han känner till. Men enligt Göran Klementsson har det aldrig varit några problem med sjukdomar från gösodlingarna vid Dylta bruk.

– Man ska ha tillstånd av länsstyrelsen och det har vi alltid fått. Ibland har föreningen sökt, och ibland gör jag det. Men jag får väl söka i efterhand.

Yngve Gustafsson som är ordförande Östhammars fiskevårdsområdesförening säger att han inte känt till att utsättning kräver att man söker tillstånd från länsstyrelsen.

– Det har vi aldrig lagt in. Det var en okänd sak för mig.

Daniel Brelin säger efter att ha kollat länsstyrelsens äldre diarium att det finns äldre tillstånd för utsättning av gös i Öregrund, men ingenting med koppling till Östhammars fiskevårdsområdesförening. Att söka i efterhand bedömer han som utsiktslöst.

– I det här fallet skulle det med stor sannolikhet bli ett avslag.