Tankarna på en anhörigförening föddes i början av sommaren, när Ulf Ehlin såg hur svårt det var att få till bemanningen på Edsvägen 16 – ett av kommunens särskilda boenden – under semesterperioderna.

– Jag tog kontakt med socialchefen och det hade också Dorith Boholm gjort. Vi har båda våra makar här på Edsvägen och vi vill förstås att de ska ha det så bra som möjligt, säger Ulf Ehlin.

De började prata med andra anhöriga och gjorde sedan gemensam sak för att starta en förening som kunde föra de anhörigas talan i kontakt med såväl förvaltningen som politikerna.

– Personalen var positiva från början och många anhöriga också. En del var dock rädda att vi skulle bli ett klagogäng, men det är inte alls vår tanke. Vi vill i stället komma med positiva och konkreta förslag, säger Dorith Boholm.

Anhöringföreningen Edsvägen 16 bildades under hösten och redan har flera möten hållits; ett medlemsmöte, ett med ansvariga för boendet och ett med socialchefen och socialnämndens ordförande.

Föreningen vill bedriva ideell verksamhet med anknytning till äldrevården och den har flera syften. (Se faktarutan.)

– Dessutom vill vi stärka förtroendekedjan mellan de boende, deras anhöriga, den kommunala förvaltningen och politikerna, säger Ulf Ehlin och får medhåll av Dorith Boholm:

– Om förtroendet kan stärkas bidrar det till bra vård och omsorg och om personalen trivs gör de ett ännu bättre jobb. En eloge till personalen, men de måste ges mer tid och resurser.