I samband med dagens kommunfullmäktige på Bruksgymnasiet i Gimo kommer byggingenjören Ingemar Adén och arkitekten Hans Lindström att lämna in ett medborgarförslag. Förslaget består av nio punkter som ska erbjuda en förbättrad stadskärna i Östhammars tätort. Detta förslag kommer kort efter att kommunstyrelsen i sin årsredovisning för 2011 konstaterat att kommunen har några tunga år framför sig.
– Vi vill genom förslaget skapa en dialog med kommunen. Vi känner till att det ekonomiska läget är ansträngt, men anfall är bästa försvar och det kan vara bra att förbereda satsningar att sätta in då läget ljusnar igen, säger Hans Lindström.
Medborgarförslaget handlar framför allt om att återställa Östhammar som den handels- och marknadsplats som orten varit sedan århundraden tillbaka. Samtidigt vill duon också täta till de centrala delarna av tätorten.

I åtgärdsprogrammet föreslås bland annat att trafiken via Rådhustorget öppnas från båda håll samtidigt som torget tillförs ett antal parkeringsplatser.
– Handlarna i centrum har haft det tufft sedan torget stängdes inför förra mandatperioden. Vi vill återbörda torget och därmed hjärtat i Östhammar. Det är en tydlig symbolhandling, säger Ingemar Adén.
En annan föreslagen åtgärd för att göra Östhammars centrum mer levande är att flytta kommunkontoret till Bilstagärdet.
– Sedan tidigare har det funnits behov av en bättre arbetsmiljö i kommunhuset. Flyttar vi kommunkontoret till Bilstagärdet får vi även plats med stora parkeringsplatser. I det centrala läge där kommunhuset står i dag vill vi bygga ett antal bostäder vilket även det kan gynna den centrala handeln, säger Lindström.

I åtgärdspaketet ingår även att biblioteket flyttas till tomten intill Storbrunn.
– Vi har under ett par års tid medverkat i renoveringen av Storbrunn. Det var med start i Storbrunnsprojektet som vår vision började växa fram. På 1950-talet skänkte IOGT biblioteket till kommunen och då låg det i Storbrunns lokaler. Får vi biblioteket och en kombinerad teater, opera och bio på samma ställe skapar vi ett riktigt kulturcentrum där, säger Adén.

Utöver nämnda förändringar vill Lindström och Adén även stoppa kommunens planer på att göra om Stadshotellet till hörsal, lägenheter och bibliotek.
– För den förändringen får de betala 30 miljoner kronor. Vi tycker att det är bättre att behålla Stadshotellet och försöka få i gång verksamheten igen. Många företagare är bekymrade över att det inte finns någon ändamålsenlig samlingsplats för att knyta kontakter med handelsresande. Hotellet har alltid varit en sådan plats och måste få vara det även i framtiden, säger Ingemar Adén.
Till medborgarförslaget bifogas ett antal ritningar på hur Östhammars tätort skulle kunna se ut i framtiden.
– Men det är som sagt bara vår vision. Det var så här vi gjorde med Öregrund också nu senast. Vi lämnade in olika ritningar och till slut fick vi igenom en hel del, säger Hans Lindström.