Vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) menar att stängningen av nattjouren i Östhammar och Tierp är ett sätt att frigöra resurser. Men flera frågor saknar svar.

Protestlistor sprids och det är många starka känslor nu. Hur ser du på det?

– Det är såklart tufft. Många är oroliga och upprörda över förslaget. Sedan är det alltid svårt att bemöta frågor som är på olika nivå. Det finns befogad oro och människor som undrar hur det kommer att bli, men också en del rykten och oklarheter.

Artikelbild

| Omfördelning. Kostnaderna för jourmottagningarna beräknas minska med mellan 20 och 25 miljoner, om förslaget genomförs. Men det finns inga garantier för att pengarna stannar i Östhammar och Tierp. "Vi behöver titta på det totala behovet i länet" säger Malena Ranch (MP).

Vilken oro är befogad, anser du?

– Om man är äldre och multisjuk är det klart att det är en trygghet att jourmottagningen är öppen på natten. Nu undrar en del om de ska åka till akuten i Uppsala. Det vi försöker vara tydliga med är att i de flesta fall ska man inte det. Medicinskt kunniga som gått igenom patientärenden där man söker nattjouren i Östhammar och Tierp visar att alternativet för de flesta inte är att åka till akuten, utan att tidigarelägga besöket eller vänta till nästa dag och uppsöka vårdcentralen.

Men det är ju ändå ett antal fall – cirka 14 i månaden enligt primärvårdens ledningskontor – där en stängning kommer att betyda ambulanstransport till Uppsala?

– Ja, det är en skattning utifrån underlaget. Det kommer alltid att finnas akuta fall där någon till exempel behöver sys, och sjukdomar som gör att man bör åka till akuten. Men det är en väldigt liten andel. Den här förändringen handlar inte om att centralisera eller dra ned resurser, utan att sätta in dem där patienterna finns.

För vissa är avståndet till Uppsala uppåt tio mil. Ska inte folk på mindre orter kunna få någorlunda likvärdig samhällsservice som i Uppsala?

– Jag är själv uppvuxen på landet och har haft många mil till närmare vårdcentral, så jag har stor respekt för den uppfattningen. För tryggheten är det viktigt med närhet. Men man måste också se till det faktiska behovet. Jouren på nätterna är egentligen överbemannad sett till de behov som finns dagtid. Vi har problem på flera vårdcentraler, bland annat i norra delen av länet, att erbjuda patienter läkartid på dagen när de flesta söker vård.

Kostnaderna för jourmottagningarna beräknas minska med mellan 20 och 25 miljoner, om förslaget genomförs. Finns det garantier att de pengarna stannar i Östhammar och Tierp?

– Vi behöver titta på det totala behovet i länet och jag kan inte lova att varenda krona hamnar i just Östhammar och Tierp. Men jag ser att det finns behov av riktade insatser till Tierp och Östhammar, som har en stor vårdtyngd med många äldre och multisjuka samtidigt som det är långt för en del till vårdcentralen. Det handlar om att utveckla andra lösningar för nära vård, till exempel med mobila team och mer vård i hemmet.

Kan det ersätta jouren på kvällar och nätter?

– Det är klart att jouren fyller en viktig funktion och att det är en trygghet att den finns nära. Men med de begränsade resurser vi har inom hälso- och sjukvården måste vi skilja mellan lindriga fall och allvarliga symptom. Redan i dag är det så att man vid livshotande tillstånd åker ambulans till Akademiska sjukhuset. Jourmottagningarna har rutinerade läkare och sjuksköterskor. Men det handlar fortfarande om ett primärvårdsuppdrag, och inte akutsjukvård.

– Tyvärr upplever jag att diskussionen lätt hamnar i att vi låser in oss i strukturer där lokaler blir en symbol för trygghet, oavsett behoven. Vi måste våga fråga oss om vi utnyttjar resurserna optimalt även om det är jobbigt att ta den diskussionen.

På sommaren flerdubblas befolkningen i Östhammar och Öregrund. Har det tagits med i beräkningen?

– Statistiken gäller för helår och att ha särskilda öppettider på sommaren i Östhammar är inget vi har tittat på hittills. Men det är en fråga som jag tar med mig, och som primärvården får titta på.

Primärvårdens statistik visar att det är relativt många som kommer till jourmottagningen fram till midnatt. Vore det ett alternativ att ha öppet till dess?

– Det är klart att man kan fundera på det. Utvärderingar visar samtidigt att patienter brukar anpassa sina besök efter öppettiderna. Men oavsett vilket beslut vi fattar behöver man utvärdera med tiden, se när det blir ökat tryck och vara beredd att modifiera. Att stänga klockan 21 är inte skrivet i sten.

Vet ni i dag hur samarbetet med närvårdsenhet, geriatrik, hemtjänst och de särskilda boendena påverkas av förslaget att ta bort nattjouren?

– En del behöver förtydligas och utreds nu av tjänstemännen, bland annat när det gäller hur man kan använda den beredskapsjour som också finns. Där har läkare en inställelsetid på två timmar, till exempel för att konstatera dödsfall i hemmet. Tjänstemännen tittar nu på om beredskapsjouren kan ta ett större ansvar. Men där vågar jag inte säga något ännu, hade vi haft två veckor till så kunde vi haft ett bättre underlag.

Har ni haft för bråttom med att lägga fram förslaget?

– Självklart är det så att vi måste kunna visa hur tryggheten som efterfrågas löses på bästa sätt. Det är en bakläxa. Vi borde ha kunnat svara på en del frågor tydligare redan från början. Samtidigt kan man jobba hur bra som helst med utredningar, när det går ut som offentliga handlingar kommer det ändå frågor som jag tycker är bra. Sedan kan man dra olika slutsatser, men vi måste ha ett bra underlag innan vi tar beslut.