Det anser Östhammars kommunalråd Margareta Widén Berggren (S). Inget är på något sätt klart, men kommunen har redogjort för hur man ser på vikten av att det blir en mötesfri 100-väg hela vägen från Uppsala till Börstil. 181 miljoner konor finns för det namnsatta objektet i remissversionen av länstransportplanen 2018-2029. Mötesfri 100-väg Gimo-Börstil skulle dock kosta 254 miljoner kronor enligt Trafikverket. Det fattas alltså drygt 70 miljoner för att det ska kunna genomföras.

– Regionen säger inte så mycket just nu, alla remissvar ska in senast 30 september. Men nu diskuterar man hela sträckningen och pratar om helheten. Det är något vi känner förhoppningar inför. Sedan är det viktigt vad Trafikverket tycker och vi har i alla fall fått dem att räkna på det här, säger Margareta Widén Berggren.

Ombyggnationen av länsväg 288 till mötesfri 100-väg började i Jälla, och har i höst nått fram till Gimo. Östhammars kommun har tryckt på omgångar för att hela projektet ska genomföras fullt ut.

– Det togs ett beslut i regionen år 2004 som gällde hela vägen, det måste fullföljas. Vi har i Östhammar ingen järnväg och ingen E4, samtidigt som vi är en viktig del av regionen.

Hur ser ditt parti på den här frågan i regionen?

– Jag känner verkligen att jag har mitt parti med mig, men det är viktigt att vi får en samsyn i hela den regionala utvecklingsnämnden. Jag tycker ändå att vi kommit en bit på väg. Hur man sedan löser finansieringen i nästa steg.

Nästa vår, i juni, kan regionfullmäktige ta formellt beslut om den nya länstransportplanen.