Enligt Östhammars kommun måste en person ha stora behov av hjälp dygnet runt innan särskilt boende kan bli aktuellt.

Bengt Karlsson är 87 år och bor på egen hand i en lägenhet i Östhammar. Sedan 2005 har han drabbats av stroke vid sex tillfällen. Vid det sjätte tillfället kom sonen Ulf Söderman in i lägenheten i samma ögonblick som Bengt Karlsson föll omkull.
Bengt Karlsson har försökt få en plats på ett särskilt i flera år nu, men hittills har han inte beviljats någon. Ulf Söderman tycker att det har gått för långt.
– Pappa kan inte röra händerna och kan knappt gå. Han ramlar ur sängen på nätterna och när han ramlade på toaletten för två och en halv månad sedan fick han ligga i en och en halv timme innan han fick hjälp. Eftersom han är för klar i huvudet får han ingen han ingen plats på ett äldreboende.

Helena Molarin, områdeschef för biståndshandläggning inom vård och omsorg i Östhammars kommun, berättar att man utgår från hjälpbehov vid biståndsbedömningen.
– En plats på ett särskilt boende beviljas då den sökande har stora behov av hjälp dygnet runt. Den sökande kan även ha sjukdomar eller funktionsnedsättning som gör att hon eller han behöver hjälp dygnet runt, säger hon.
Bor man långt ut på landsbygden kan situationen bli ohållbar, detta kan innebära att kommunen inte klarar av att ge en tillräckligt god och säker vård i hemmet.
När UNT träffar Bengt Karlsson sitter han i vardagsrummet. Det är här framför tv-apparaten han sitter mest hela dagarna. Alla han känner bor numera på Solgården i Östhammar eller Tallparken i Öregrund.
– Socialt liv, vad är det för något! utbrister Ulf Söderman. Pappa kan inte läsa och han kan inte skriva.

Någon brist på platser vid särskilda boenden råder dock inte enligt Östhammars kommun. Alla som har beviljats en plats har kunnat flytta in inom tre månader. Men inte sällan får en sökande flytta till en annan ort än bostadsorten. Det finns inget kösystem.
– Det här betyder att man tvingas tacka ja till en plats där man inte hör hemma, säger Ulf Söderman.
Helena Molarin svarar dock att de flesta får en lägenhet på hemorten.
– Ibland kan man få flytta till ett särskilt boende på annan tätort, det vill säga att man erbjuds en lägenhet som finns ledig i Östhammars kommun. Återflytt till önskad tätort görs efter den sökandes önskan när ledig lägenhet finns att erbjuda.
När en person väntar på att flytta in på ett särskilt boende kan hon eller han bo på korttidshem.


.