Roslagsmjölk levererar sedan en vecka ekologiska mjölkprodukter till äldreboendet Edsvägen och till två förskolor i Östhammar, genom ett projekt som pågår fram till april. Det säger mjölkbonden Klas Hansson som är en av de fyra mjölkgårdarna i Roslagen som ingår i företaget.

– Kommunen hade möjlighet att göra det här projektet inom tättbebyggt område i avtalet. Vi fick nys om det och ville göra ett försök.

En ny, större upphandling stundar efter april.

– Då ska vi försöka vara med och se om vi kan komma ut i hela kommunen. Det här projektet är också ett sätt för oss att få veta hur det fungerar med distributionen. Sedan får vi se vad barnen och de äldre tycker om att det är närproducerat och ekologiskt, säger Klas Hansson.

Mejeriet finns på Åland. Roslagsmjölk levererar sina produkter till ett fyrtiotal butiker, både i Östhammars och Norrtälje kommuner, men också en del i Stockholmsområdet. Det första året har gått ungefär som väntat, enligt Klas Hansson.

– Det har varit ett ganska bra år. Med- och motgångar, så är det väl. Vi är nya och försöker förstå en bransch som vi inte varit så mycket insatta i. Vad konsumenter köper och vad de vill ha. Men på det stora hela är vi ganska nöjda med hur det fungerar och vi tänker fortsätta ett tag till i alla fall.

Fortfarande levererar de fyra gårdarna som har Roslagsmjölk tillsammans också en del mjölk till Arla, men man hoppas bli oberoende av Arla-leveranserna så småningom.