Det säger Björn Collin som är jurist vid Hyresgästföreningen i Uppsala. Han känner till Åsa Edlings och Michel Kolics historia med huset i Vamsta (UNT 9/10).

– De har haft riktig otur. Dessvärre har vi en hel del sådana här fall i samband med privat uthyrning. Eftersom bostadsmarknaden ser ut som den gör i dag kan man vara tvingad att ta nästan vad som helst om man står utan bostad, och risken finns att man blir lurad.

Hyreslagen anger visserligen att man som hyresvärd är skyldig att hyra ut bostaden i brukbart skick. Om så inte är fallet har man rätt till nedsatt hyra – exempelvis om det saknas vatten, om taket läcker eller om något väsentligt i badrummet eller köket inte fungerar. Men Björn Collin säger att via en lagändring som skedde för några år sedan togs besittningsskyddet bort i samband med privatuthyrning, som inte sker i kommersiellt syfte.

– Det gör att man fått en svag ställning som hyresgäst. Gör man sina rättigheter gällande riskerar man att bli tvungen att flytta.

Vad kan Hyresgästföreningen göra för sina medlemmar?

– Vi kan driva frågan om hyresnedsättning. Sedan kan det också vara så att hyresgästen vill säga upp hyresavtalet i förtid, och i vissa fall kan man som hyresgäst få skadestånd. Men det är ju ett problem när hyresvärden inte har pengar.

Om man som hyresgäst tvingats bo i en undermålig bostad – eller fått lägga ut för reparationer som hyresvärden borde ha stått för – kan hyresgäster ställa pengar som säkerhet hos länsstyrelsen. Då får hyresvärden svårt att få in hyran, utan att samtidigt betala de fordringar som hyresgästen har.

– Om hyresvärden inte gör anspråk på pengarna inom tre månader har hyresgästen rätt att lyfta pengarna. Man kan göra det om man inte vill att det ska bli en avhysningsfråga, utan vill skydda sitt boende.

Man kan även bistå hyresgästen med ansökan till hyresnämnden, som kan besluta att hyresvärden måste åtgärda bristerna. Men en del hyresvärdar är enligt Björn Collin så osympatiska att hyresgäster ibland inte vill ha med dem att göra, trots att Hyresgästföreningen anser att det finns skäl att driva fallet.

– Vissa personer som återkommer kanske inte borde vara hyresvärdar. Att hyra ut sin bostad till väldigt hög hyra kan vara ett enkelt sätt att tjäna pengar för den som har ett hus, speciellt om man behåller den deposition som betalats in. Det är ju inte alla hyresgäster som orkar tvista om det.