Hela stadskärnan är del av riksintresset för kulturmiljövård och ger inte preciserat skydd åt enstaka byggnader. Däremot har fastighetsägare ett ansvar för att inte genomföra fasadförändringar som innebär förvanskningar. I ett uppmärksammat fall har kommunen efter en anmälan från en privatperson – med stöd av Upplandsmuseet – krävt att fastighetsägaren till Nordeahuset ska åtgärda det fönsterbyte som gjorts utan bygglov häromåret.

Men när kommunen i höst skulle byta en ytterdörr på Gröna huset glömde tekniska förvaltningen bort att ansöka om bygglov. Lasse Karlsson är tillförordnad chef på tekniska förvaltningen. Han medger att ett misstag begåtts och säger att en bygglovsansökan har lämnats in i efterhand.

– Vi måste handskas rätt med det här, och just nu inväntar vi besked från bygg- och miljöförvaltningen om bygglov.

Artikelbild

| Äldre anor. Gröna huset på Rådhustorget i Östhammar var tidigare busstation, och fick till största del sitt nuvarande utseende runt år 1950. Olika hyresgäster och affärsrörelser har funnits i byggnaden de senaste åren (arkivbild från 2013).

Hur ser du på missen?

– Vi ska göra rätt som alla andra. Jag får ta upp det här med vårt gäng så att vi följer våra rutiner. Men tittar man på den aluminiumdörr som satt där förut så var det inte på långa vägar rätt typ av dörr.

Dörrbytet har uppmärksammats i sociala medier där flera ifrågasatt den nya, vita dörren.

"Att läsa på och göra rätt är ett måste i en stad med gamla hus". "Man borde vara rädd om de gamla miljöerna i Östhammar, en villadörr hör inte hemma här eftersom det inte är en villa".

Artikelbild

| Inget bygglov för dörrbyte. Gröna huset på Rådhustorget i Östhammar ägs av tekniska förvaltningen vid Östhammars kommun och ligger intill Nordeahuset, där ett fönsterbyte som en privat fastighetsägare gjort - utan bygglov - lett till en utdragen tvist.

Men det finns också personer med andra åsikter.

"Gud, vad alla gnäller! Det är ju inte färdigt till att börja med." En annan skriver: "Med tanke på hur ful och missanpassad den förra var, så kan ju denna dörr endast vara åt det positiva hållet."

De flesta som engagerat sig i frågan via sociala medier efterlyser en dörr som hänger ihop med byggnadens stil.

"Tror inte detta handlar om att tjata, eller gnälla, utom att vara rädd om det gamla som ger karaktär i centrum... Man flyttar gränser och normaliserar och plötsligt har det förändrats till oigenkännlighet."