Genom att slå ihop tjänsterna medborgarförslag och namninsamling till nya tjänsten "medborgarmotion" är ambitionen att förenkla för användarna. Samtidigt krävs att minst en procent av invånarna eller 200 personer ställer sig bakom motionen för att den ska beredas på tjänstemannanivå och tas upp i ansvarig nämnd. Målet är en tjänst som i större utsträckning speglar idéer och förslag med förankring hos en betydande del av invånarna. Kommunstyrelsen beslutade på tisdagen att föreslå fullmäktige att klubba förändringen, som kan träda i kraft nästa år.

Farhågor har lyfts om att enskilda invånares möjlighet att göra sin röst offentligt hörd inför politikerna skulle kunna minska. Men det tror inte kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S). Hon menar att en hel del medborgarförslag som lagts egentligen skulle kunna besvaras betydligt snabbare via kommunens kundtjänst Östhammar Direkt, i stället för att de ska beredas på olika förvaltningar.

– Det går bra att mejla oss politiker varje dag. Alla medborgarmotioner som läggs syns dessutom på kommunens hemsida. På det här sättet kan vi lägga resurserna på rätt ställe, säger Margareta Widén Berggren.

Artikelbild

| "Översyn behövs". Hur inkomna synpunkter och förslag i dag hanteras, dokumenteras och redovisas för politiken och invånarna kan behöva ses över, enligt det underlag som kommunstyrelsen fått på sitt bord. Här syns ledamöter på plats vid fullmäktige på Storbrunn (november 2014).

Oppositionsrådet Pär-Olof Olsson (M) håller med den politiska majoriteten om att beredningen av medborgarförslag krävt mycket resurser på förvaltningarna. Han nämner liksom kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) att möjligheten finns för partierna eller enskilda ledamöter i fullmäktige att gå vidare med en medborgarmotion som politisk motion, om någon ledamot anser att det är relevant.

– 200 namnunderskrifter kan vara svårt att nå för en lokal fråga som ändå berör många, till exempel i Hargshamn. Men genom att motionerna syns på vår hemsida kan enskilda politiker lyfta frågor till fullmäktige. Det gör att det här ändå är transparent och demokratiskt acceptabelt. Jag tycker att det är värt att prova, säger Pär-Olof Olsson (M).

Östhammars kommun har på tjänstemannanivå gjort en jämförelse med andra kommuner i länet över vilka medborgartjänster som erbjuds. En slutsats som dras är att kommunen erbjuder många olika sätt för invånarna att ställa frågor, lämna synpunkter och förslag både till politiken och till nämnderna/förvaltingarna "både numerärt och i jämförelse med ett antal andra kommuner i länet".

Redan med det antal tjänster som erbjuds i dag finns en svårighet för invånarna att navigera rätt bland tjänsterna.