Flickorna var under 15 år under de drygt två år som övergreppen pågick. Uppsala tingsrätt dömde mannen till tolv års fängelse för bland annat 39 grova våldtäkter mot barn. Flickorna utsattes i många fall för våld och hot i samband med övergreppen. Mannen har erkänt samtliga gärningar men överklagade till hovrätten och begärde att straffet skulle mildras. Även åklagaren överklagade och ville ha skärpt straff.

Svea hovrätt skärper nu fängelsestraffet till fjorton år och dömer därmed ut hårdast möjliga straff för de samlade gärningarna. Uppsala tingsrätt ansåg att mannen hade rätt till viss straffrabatt eftersom han medverkat till utredningen genom att lämna uppgifter som var helt avgörande för att han kunde dömas på några punkter. Men enligt hovrätten får det ingen betydelse eftersom straffvärdet för de samlade brotten ligger så pass högt över det maxstraff som kan dömas ut.

Förutom de grova våldtäkterna mot barn döms mannen för grovt sexuellt övergrepp mot barn, övergrepp i rättssak, barnpornografibrott, olaga hot och kränkande fotografering. Han fälls bland annat för smygfotografering av flickorna på en toalett och för dödshot mot flickorna, anhöriga och ett husdjur om inte flickorna uppfyllde hans krav. Enligt tingsrätten har mannen noggrant planerat sin tillvaro för att kunna begå nya övergrepp och undvika upptäckt.

Flickornas juridiska företrädare, advokat Ann-Christin Redmar, anser att det borde finnas utrymme för strängare straff för den som begår ett mycket stort antal grova brott. Hon tycker inte att fjorton års fängelse är i nivå med de gärningar som mannen gjort sig skyldig till:

–  Lagstiftaren borde se över maxstraffen. Här blir det ändå ett förhållandevis kortvarigt fängelsestraff, mot bakgrund av det stora antalet mycket grova övergrepp, säger hon.