I kväll (19 juni) agerar Bernt Karlsson, Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar, färdledare för en kvällstur längs Lövstabanan.

Vad ska ni göra?

– Vi samlas vid den gamla torvströfabriken i Gubbo, utanför Österbybruk, klockan 16 och tar oss sedan vidare norrut med bil till Lövstabruk. Flera gånger längs vägen kommer vi att stanna för att prata om de stationer som fanns längs den gamla järnvägen.

Kan du berätta lite om Lövstabanan?

– Den hade inget högtidligt första spadtag som många andra järnvägar, utan började som några industrispår vid Rörbergsgruvan. Det fanns dock stora planer för den och först och främst byggdes den för att kunna frakta malm från gruvan i Rörberg till masugnen i Gimo.

– Sedan ville man förlänga järnvägen för att kunna köra torv till torvströfabriken i Gubbo och tackjärn till vallonsmedjan i Lövstabruk och det planerades också för persontrafik.

Men någon persontrafik blev det aldrig?

– Nej, för lagom till det officiella öppnandet av Lövstabanan 1926 lades vallonsmedjan ner. Banan blev därför inte den succé som initiativtagarna, Gimo-Österby AB, hade hoppats och nu finns bara de kulturella spåren och minnena kvar.

Fotnot: Turen längs Lövstabanan arrangeras av Skäfthammars och Valö-Forsmarks hembygdsföreningar samt Lövsta bygderåd.