Alfred Lundgren, Uppsala: "Jag har ingen aning om vad som är på gång med avfallet. En lösning kunde vara att skjuta ut det i rymden om det är möjligt. Om avfallet går att förvara säkert tycker jag att kärnkraft är bra."

Lotte Elfström, Uppsala: "Jag känner till att det ska tas ett beslut ifall kärnavfallet ska förvaras i berggrunden i Öregrundstrakten. Jag är inte för kärnkraft. De nuvarande kärnkraftverken borde fasas ut och ersättas med energi från till exempel sol, vind och vatten."

Desmond Davies, Uppsala: "Jag känner inte till vad man vill göra med avfallet från kärnkraftverken men man borde kanske gräva ner det i marken. Jag tror att vindkraft vore en bättre lösning än kärnkraft."

Artikelbild

| Alfred Lundgren

Kristina Schön, Uppsala: "Jag vet att det finns planer på att gräva ner avfallet. Jag skulle hellre se att vi använde vindkraft. Men nu när det redan har byggts flera kärnkraftverk är det väl ingen idé att avveckla dem."

Dennis Nyman, Uppsala: "Vad det finns för planering kring kärnavfallet känner jag inte till. Om vi ska ha kärnkraft eller inte är inget som jag har tagit ställning till."

Erik Antti, Uppsala: "Jag är inte insatt i vad som närmast ska hända i beslutsgången. Problemet med kärnkraften är att säkerheten inte kan garanteras. Kunde den frågan lösas vore jag för kärnkraft, det är det bästa alternativet så länge vindkraften inte är tillräckligt utvecklad."

Kristina Jansson, Uppsala: "Jag vet inte så mycket om vad som ska hända i nästa steg. I och med att avfallet finns måste man ju göra av det någonstans. Jag tror att kärnkraften är ganska säker och ren men när det händer något så händer det ordentligt."

Artikelbild

| Linnéa Hägglund med dottern Ebba Kraft

Per Elfström: "Jag vet att det ska beslutas om slutförvaret. Jag vill inte ha kärnkraft, det är inget säkert alternativ. Jag är för en avveckling, ju fortare desto bättre."

Virginia Bodin, Öregrund: "De håller väl på fortfarande, inte är det klart? Men de ska väl göra ett nytt förvar i Forsmark, där de har hittat någon plats. Jag är säker på att de vet vad de gör och jag tycker att det är bra att det finns en plan.

Artikelbild

| Lotte Elfström

Örjan Vedin, Börstil: "Planen är väl att det ska deponeras i Forsmark, rätt djupt. Jag har inte en särskilt negativ inställning, det verkar vara kompetent folk. Jag tror att de fixar det.

Christina Nylund, sommarboende Sandika: "Jag vet att det ska förvaras i Forsmark, om myndigheterna säger att det är säkert. Någon måste väl ta emot det, även om ingen vill ha det egentligen. Samtidigt är jag medveten om att det ger arbetstillfällen, men det viktiga är väl att det är säkert."

Artikelbild

| Desmond Davies

Linnéa Hägglund (med dottern Ebba Kraft): "Jag vet att om det blir, så blir det i Forsmark. Om det leder till jobb och mer tillväxt i kommunen så är det bra, men viktigast är att det är säkert. Man har säkert forskat mycket om det".

Malin Landberg, Östhammar: "Jag är för ett slutförvar i Forsmark. Vi har ändå kärnkraften, och då ska vi ta hand om avfallet också. Av det jag vet känns det säkert, även om jag inte är jättekunnig. Det ska inte utomlands i alla fall."