En del "ska"-satser ändras också. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott kommit fram till. Äldreplan 2018-2022 är på drygt 30 sidor och har tagits fram av socialnämnden. Den kan klubbas i december av fullmäktige i december. Men då heter den enligt arbetsutskottets förslag "Det goda livet som äldre i Östhammars kommun" vilket är underrubriken på äldreplanen i dag.

–  Om vi skulle kalla det här för äldreplan kan det uppfattas som att vi ska göra saker som vi inte styr helt eller råder över själva, säger kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S).

Dokumentet är övergripande och innehåller både synpunkter från medborgare, statistik och förutsättningar för att åstadkomma "det goda livet" med trygghet, gemenskap och delaktighet.

– Utifrån dokumentet kan alla förvaltningar upprätta enskilda planer, till exempel när det gäller bostäder eller äldrevård, säger Margareta Widén Berggren.