Hälsans stig har funnits i Östhammar i några år. Bakom stigen står den lokala hjärt- och lungföreningen och det var när medlemmar i RSMH Vallonerna gick den, som tankarna på en hälsostig i Gimo föddes.

– Vi tänkte att kan de i Östhammar, så kan väl vi i Gimo också, säger Jane Engberg.

Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, vänder sig till medlemmar i hela Östhammars kommun. Föreningslokalen finns på Sågargatan i Gimo och det är också där de flesta av aktiviteterna äger rum.

Artikelbild

| Information. Vita huset byggdes åt järnvägens trafikchef omkring 1920. Numera används det för personalvård av Sandvik Coromant.

– Vi har öppet alla vardagar och många av våra 57 medlemmar besöker oss, säger Malin Wikström.

Tillsammans med Jane Engberg och Peter Törnqvist arbetar hon för RSMH och det är också de som varit drivande i arbetet med den nya Vallonstigen.

– Men inte bara vi. Vi har också flera av våra medlemmar att tacka för att stigen nu blir verklighet, säger Peter Törnqvist.

Start och mål för den fyra kilometer långa Vallonstigen är satt till Kvarnen på Bruksgatan i Gimo, men det går att börja och sluta varhelst de promenadsugna önskar.

Stigen är snitslad med blåa och vita plastband (till en början, föreningen vill på sikt måla mer beständiga markeringar) och på flera ställen finns också skyltar uppsatta. Skyltar som berättar något historiskt om platsen där den sitter.

– Vi har lagt ner mycket tid på att ta reda på information och vi har hela tiden haft ett samarbete med Gimo hembygdsförening, säger Malin Wikström.

Var går då Vallonstigen? Från Kvarnen rundar den ridhuset och vänder sedan tillbaka ner mot Bruksgatan.

I höjd med Algatan finns två varianter; en på lättrampad asfalt och en genom biotopskogen som efter några hundra meter ansluter till Herrgårdsvägen.

– Stigen genom skogen har funnits länge, men vi har röjt och lagt ut flis på den för att göra den lättare att gå på, säger Peter Törnqvist.

Därefter tar Vallonstigen sträckningen förbi Skansen och Fridhem, innan den kommer in på Fyrbovägen och så småningom passerar koloniområdet och idrottsplatsen.

– Vi har medvetet gjort som två delslingor, så orkar man inte gå hela en dag kan man dela upp den. Det här är en stig för alla och vårt mål är att få fler att röra på sig, säger Jane Engberg.

Fotnot: Invigningen äger rum vid Kvarnen i Gimo onsdagen den 13 september kl 14. Den förrättas av kommunalråd Margareta Widén-Berggren och där bjuds det också på underhållning, dryck och tilltugg.