Under 2017 har det kommit rapporter från hela landet om ensamkommande ungdomar som har begått eller försökt begå självmord. Nu kan UNT avslöja att det även har skett i Östhammars kommun. Enligt handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde två olika ungdomar suicidförsök, vid två olika kommunala HVB-hem, inom loppet av en månad tidigare i år.

I det ena fallet blev personalen varse om situationen tack vare att en annan boende berättat om oljud från ett av sovrummen.

– Ungdomarna som bor hos oss genomgår långa, påfrestande asylprocesser och vi försöker att hela tiden vara observanta och arbeta förebyggande genom att initiera samtalskontakter åt dem. Men det är svårt att förebygga den här typen av händelser till 100 procent, säger Martina Jirlow, verksamhetschef för ensamkommande, vid socialförvaltningen i Östhammars kommun.

Läs mer: Fler självmord bland ensamkommande

Enligt henne har HVB–hemmen sett över sina rutiner sedan händelserna, samt vidareutbildat personalgruppen i psykisk ohälsa.

– Personalen har hela tiden varit medveten om de risker som finns gällande psykisk ohälsa hos de här ungdomarna, men nu har vi haft ytterligare utbildning i bland annat suicidprevention och vi ska ha ännu en kurs efter sommaren, säger Martina Jirlow.

Båda ungdomarna fördes vid respektive tillfälle till Barn– och ungdomspsykiatrin (Bup) i Uppsala. I det ena fallet bedömdes ungdomen inte vara i tillräckligt kritiskt tillstånd för att bli inlagd.

I det andra fallet lades ungdomen in på Bup-akuten under en veckas tid.

Vid ett tillfälle fick den unge som lades in permission från mottagningen för att gå på ett möte hos Migrationsverket, där hen fick avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Samma dag hittades ungdomen nära medvetslös inne på Bup:s vårdavdelningen till följd av ett nytt självmordsförsök. Den händelsen har anmälts enligt Lex Maria och är just nu under utredning hos IVO.

Självmordsförsöken på HVB-hemmen anmäldes enligt Lex Sarah och där är utredningarna klar. I sitt beslut skriver IVO att hemmen vidtagit tillräckliga åtgärder för att förebygga att liknande händelser inträffar i framtiden, och riktar därmed ingen kritik mot verksamheterna.

martina.lindvall@unt.se