I utredningen från Trafikverket står att mycket tid anses gå förlorad genom Hökhuvud där det är 50 km/h, samtidigt som det anses orimligt att bygga en väg med hastigheten 80 eller 100 km/h rakt genom byn.

I stället föreslår Trafikverket att ett nytt namnsatt objekt skapas där länsväg 288 dras om, i en krok norr om Hökhuvud. Enligt det kartunderlag som UNT tagit del av skulle förslaget innebära att ny väg dras från Lystaås och ansluter till nuvarande vägsträckning strax före korsningen mot Väddika, i riktning Östhammar.

Fyra omkörningssträckor (2+1) ingår i förslaget som beräknas kosta 255 miljoner kronor. I nuvarande länstransportplan finns cirka 180 miljoner kronor för sträckan Gimo-Börstil.

Artikelbild

| Gimo-Börstil sist ut på 288:an. Fyra omkörningssträckor (2+1) ingår i förslaget som beräknas kosta 255 miljoner kronor. I nuvarande länstransportplan finns cirka 180 miljoner kronor för sträckan Gimo-Börstil.

Östhammars kommun har länge drivit frågan om mötesfri 100-väg ända fram Börstilskorsningen utanför Östhammar. Men Trafikverket har tidigare förordat 80-väg med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för Gimo-Börstil. Nu ser det alltså ut att finnas en öppning för 100-väg med omkörningssträckor, även om det fattas pengar. UNT har förgäves sökt Trafikverkets utredare som tagit fram det nya förslaget.

Östhammars finanskommunalråd Jacob Spangenberg (C) känner inte till Trafikverkets nya utredning i detalj. Men han blev överraskad över att det inte skulle kosta mer än 255 miljoner kronor, med tanke på att förslaget involverar en ny bro över Olandsån norr om Hökhuvud.

– Jag kan inte svar på det ur tekniskt perspektiv, det får Trafikverket göra. Man ska också komma ihåg att det här är en kartskiss utifrån den kunskap som finns i dag.

Än så länge är inget beslut taget i Region Uppsala, som sitter med pengapåsen på cirka 1,5 miljarder kronor. Beslut om länstransportplan för 2018-2029 klubbas sannolikt i regionfullmäktige första halvåret 2018. Sedan kan en arbetsplan för Gimo-Börstil tas fram.

Artikelbild

| Hökhuvud mellan Gimo och Östhammar längs väg 288.

– I så fall skulle projektet Gimo-Börstil kunna vara igång år 2019 eller 2020. Men det är hemskt långa ledtider på sådant här, säger Jacob Spangenberg.

På onsdag planerar kommunstyrelsens arbetsutskott att författa ett skrivelseförslag, som kommunledningen vill skicka till regionstyrelsen i Uppsala. Östhammars kommun vill att en 2+1-väg på sträckan Gimo-Börstil ska inarbetas som namnsatt objekt i den nya länstransportplanen och att region Uppsala avsätter de pengar som behövs.

– I tio års tid har regionen haft som åtagande att mötesfri länsväg byggs hela sträckan ut. Den här utredningen visar att det i princip fattas 75 miljoner kronor. Då vill vi trycka på att regionen prioriterar 288:an, säger Jacob Spangenberg.