Införandet av ett gemensamt journalföringssystem i Östhammars kommun har medfört extrakostnader, bland annat genom inköp av utrustning och utbildning för personal. Socialnämnden har nu begärt en redovisning av chefstjänstemännen om hur mycket dyrare införandet blivit.

– Kanske har det kostat mer än vad förvaltningen hade beräknat. Men det är sådant man måste ta, för det tjänar man på för framtiden, säger socialnämndens ordförande Kerstin Björck Jansson (C).