Öregrundskiosken får nej på en ansökan om att bygga ut med sittplatser inomhus. Bygg- och miljönämnden bedömer att åtgärden är planstridig genom att byggrätt saknas. "Därtill kan den aktuella byggnaden efter en tillbyggnad inte anses vara en kiosk utan en restaurang" motiverar nämnden beslutet. Bygg- och miljönämnden vill på sikt att det aktuella området vid hamnen återgår till att vara torg och har därför tagit fram en ny detaljplan.