• onsdag 26 april 2017
  • Familjeannonser
  • Grannar
  • Lokusjobb
  • Lokus
  • Grannar
  • Evenemangsguiden
  • Uppgång.se
Bankvinsterna ok, tycker vi Ledarloggen Ledarloggen
Vädersponsor:

Östhammar kan få vänort i Georgien

Östhammars kommun kan få en ny vänort. Det är staden Poti vid Svarta havet i Georgien som Östhammar i framtiden kan komma att inleda ett samarbete kring demokratiutveckling på lokal nivå, turism och näringslivsfrågor.
Arbetet kommer i sådana fall ske inom ramen för samarbetsforumet SALA IDA, som har grundats av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Forumet finansieras av den statliga myndigheten SIDA.
Kommunen ska skriva en ansökan för förstudiebidrag. Syftet med förstudien är att Östhammar och Poti ska lära känna varandra och skapa förutsättningar för ett samarbete.
 
 

Östhammar