Det är parkpersonal vid tekniska förvaltningen som tagit bort de utblommade blommorna och prytt de tomma urnorna med ansiktsmålade sopsäckar och granris.

– Vi gjorde det på skoj och målade dit ögon och mun bara för att göra det lite roligare, säger Henrik Sundin som är områdesansvarig.

Vilka reaktioner har ni fått?

Artikelbild

| Urnor i vinterskrud. Tekniska förvaltningens parkpersonal har klätt om blomlådorna i Societetsparken i Öregrund.

– Ganska många tummen upp och glada gubbar.

Men det är inte alla Öregrundsbor som låtit sig imponeras. "Utanför en lekskola hade det varit okej, men inte i den här annars fina parken" säger en person. "Vackert var det inte" skriver en annan på kommunens facebook-sida och en tredje undrar om det handlar om ett skämt.

Öregrundsbon Hans Lindström vill inte i UNT kommentera Societetsparken specifikt. Han har skrivit ett medborgarförslag om att ett konstnärligt råd bör inrättas för Östhammars kommuns offentliga miljöer.

– Det finns behov av råd och riktlinjer för hur det ser ut i vår kommun.

Bygg- och miljönämnden har tidigare i höst svarat att man vill skapa ett gestaltningsprogram, som ska fungera som ett styrdokument, tillsammans med tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen.