Nyligen delade Region Gävleborg, tillsammans med Högskolan i Gävle, ut tre stipendier à 15000 kronor till elever vars examensarbeten bedömts och nominerats av lärare på högskolan.

De områden som examensarbetena belyser är närståendes upplevelser av vård i hemmet, barns delaktighet i socialtjänstens utredningar och hur matematik kan bli roligare för barn.

Ett av stipendierna går till Heli Järvenpää från Österbybruk och Amanda Belin från Gävle, som tillsammans skrivit ett examensarbete inom ämnesområdet socialt arbete. Arbetet heter ”Barnet som aktör eller objekt?” och berör vikten av och utmaningar kring barns delaktighet i utredningsprocessen inom socialtjänsten.

Övriga stipendiater är Johanna Eidborn och Åsa Kindevåg, som i sitt arbete beskrivit närståendes upplevelser av multiprofessionella teams vård i hemmet av äldre patienter med komplexa vårdbehov, samt Malin Lagerhall och Josefin Sjölund Larsson; med arbetet "När matematik blir roligare – en barnbok om Fläcken".