Den här höstterminen gör Östhammars kommun en satsning för att minska elevers användning av alkohol, narkotika och tobak.

Satsningen är ett samarbete mellan skolverksamheten och individ- och familjeomsorgen och som stöd till den befintliga verksamheten – elevhälsan och Hälsoäventyret – har Viktoria Arestav projektanställts.

Vem är du?

Artikelbild

| Projektanställning. Viktoria Arestav arbetar som hälsoinformatör i Östhammars kommun under höstterminen.

– Jag är 25 år, kommer ursprungligen från Borås och tog i våras examen som folkhälsovetare vid Göteborgs universitet.

– Jag har alltid varit intresserad av hälso- och samhällsrelaterade frågor och det här uppdraget ger möjlighet att få arbeta operativt. Dessutom är Östhammar en trevlig stad att bo och arbeta i, säger hon.

Viktoria Arestav tillträdde sin tjänst i början av september och det första hon gjorde då var att träffa rektorer och elevhälsan på kommunens fyra högstadieskolor.

– Jag berättade om mina tankar och så fick de ha önskemål om vad de ville att jag skulle lägga fokus på.

Därefter deltog hon i några föräldramöten för att berätta om sitt uppdrag och nu är hon mitt uppe i arbetet med att hålla workshops på skolorna.

Österbyskolan i Österbybruk och Olandsskolan i Alunda har redan haft besök.

Vallonskolan i Gimo står på programmet just nu och slutligen väntar några veckor på Frösåkersskolan i Östhammar.

Det är elever i årskurserna 6–9 som får besök och Viktoria Arestav framhåller att hon inte vill komma med pekpinnar. I stället vill hon öka förståelsen och ge redskap.

– Jag inleder med ett kunskapshöjande moment där jag exempelvis berättar om vad alkoholen gör med kroppen och sedan får eleverna göra övningar på det ämnet, säger hon och fortsätter:

– De får fundera vad de själva tycker och sedan diskuterar vi tillsammans.

Pratvilliga och positiva till att diskutera dessa – ibland känsliga – ämnen. Så upplever Viktoria Arestav elevernas inställning till hennes besök och mest pratas det om alkohol och tobak.

– I de allra flesta fall krävs det en inkörsport för att börja med andra droger och den inkörsporten brukar vara just alkohol eller tobak. Skolorna valde också att fokusera på just dessa två, säger hon.

När alla workshops är genomförda ska Viktoria Arestav göra en sammanställning och redovisa den för barn- och utbildningsförvaltningen.

– Jag tycker att det är en bra satsning som kommunen gör. Hälsa är ett brett ämne och så mycket mer än enbart kost och träning.