Kommunstyrelsen har beställt en omfattande analys av de tre simhallarna som samtliga sett sina bästa dagar.
– Under utredningen har det framkommit att det finns ett stort underhållsbehov, säger kommunstyrelsens ordförande, Jacob Spangenberg (C).

Fritidschefen, Peter Jansson, tror att underhållsbehovet är så stort att det på sikt kan vara smartare att riva de tre hallarna och bygga en ny.
– Relativt sett har vi för många simhallar i kommunen. Alla tre börjar dessutom närma sig 40 år. Ju längre vi väntar desto dyrare blir det att hålla i gång dem. Vi skulle spara mycket pengar på att riva simhallarna och bygga en ny centralt belägen simhall, säger Jansson.

Fritidsnämndens ordförande, Moise Córdoba (S), är positiv till idén om att riva dagens simhallar för att bygga en ny centralt belägen hall.
– Det ligger några år bort i tiden men det känns som den bästa lösningen. Östhammars simhall är så liten att det mest handlar om att doppa sig där. Österbybruks simhall är fullstor, men det känns som att det bästa alternativet vore att lägga simhallen mer centralt, i Gimo, säger Moise Córdoba.

Jacob Spangenberg framhåller att det är viktigt att utredningen måste få ta sin tid.
– I dagsläget är det viktigt att vända på alla stenar och diskutera frågan brett. Vi måste föra en dialog med medborgarna. En idé vore att gå över till två hallar som en tillfällig lösning. Men om vi ska ha en hall är det nog rimligast att den placeras i Gimo. Det blir svårt att motivera en hall i Östhammar eller Österbybruk med tanke på geografin.

Hur ser du på risken att all kommunal service centreras till Gimo med anledning av geografin?
– Vi måste diskutera frågan utifrån ett rättviseperspektiv. Garanterat finns det i varje ort en stark önskan om att få behålla sin simhall. Samtidigt är det rimligt att en enda simhall läggs på en plats som är så tillgänglig för hela kommunen som möjligt, säger Spangenberg.

Moise Córdoba tycker inte att det är någon stor sak om konsekvensen blir att vissa kommunbor får åka några mil till simhallen.
– Man får inte vara alltför bekväm. Det borde inte vara ett stort problem att kunna tänka sig en kvart i bilen eller bussen.

Varken Spangenberg, Jansson eller Córdoba ser det som ett alternativ att rusta upp simhallen i Alunda för att få den i drift på nytt.
– Den är i så dåligt skick så det är inte något alternativ i dagsläget, säger Moise Córdoba.