Redan till sommaren kan den nya rastgården intill järnvägen vara klar.

I hopp om att ortens många hundägare ska få en plats där de kan släppa sina hundar fria utan att störa allmänheten, framförde Gimobon Jane Bergström önskemålet i en skrivelse till kommunen i höstas. Sedan dess har tekniska kontoret tagit fram ett förslag om att investera 66 000 kronor i ett staket, samt 2 500 kronor årligen i driftkostnader. Tekniska nämndens arbetsutskott är positiva till förslaget och nästa vecka är det nämndens tur att ta ställning. Hans Lindgren, Gimobo och en av initiativtagarna bakom förslaget, är överraskad över kommunens snabba hantering av ärendet.
– Det är kul att de reagerar från kommunen när man kommer med önskemål, och att det går fort. I dag finns det ingenstans att släppa hundarna lösa här. Jag vet att det finns de som släpper sina hundar på ett dagis när det är stängt där, men så ska man ju inte göra, säger han.

Enligt förslaget ska rastgården ligga på outnyttjad mark mellan Sågargatan och Banverkets staket vid järnvägen. Banverkets staket ska utgöra en sida av hundrastgården medan de resterande tre sidorna av staketet blir 150 meter långt. Det ska finnas två grindar till gården, och en extra hundlatrin ska sättas upp för att komplettera den befintliga latrinen vid gång- och cykelvägen i närheten. Skötseln av staketet, grindarna och hundlatrinen ska kommunen ansvara för, medan det blir hundägarnas ansvar att hålla rent inne i rastgården. Som nypensionerad vaktmästare är Hans Lindgren beredd att se till att rastgården, som är tänkt att ligga bara ett stenkast från hans bostad, sköts ordentligt.

Han tror att både han och hans hundar, taxen Max och terriern Bonzo, skulle må bra av lite frihet under utomhusvistelserna.
– Jag skulle kunna gå en promenad med dem i 30 till 40 minuter och sedan gå ner till hundrastgården och släppa dem lösa där. Det skulle vara mycket bättre för dem att få vara där och träffa andra hundar. Och så skulle det kunna finnas en anslagstavla där, och några bänkar där man kan slå sig ned och dricka kaffe i lugn och ro. Det blir perfekt!